Produkten är tillagd
Tropical storm

Köpvillkor

1. Allmänt

NextGen Invest AB, org.nr. 559430-1417 (”Frökens Nikotin”) driver hemsidan Frökensnikotin.com och .se (”Webbsidan”). Via Webbsidan kan du handla varor från Frökens Nikotin.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed Villkoren inklusive Frökens Nikotin Sekretess- och integritetspolicy.

Genom att godkänna Frökens Nikotin Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Frökens Nikotin riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. Frökens Nikotin ordermottagning är helt anpassad för svenska lagmässiga förhållanden och vi kommer inte behandla beställningar som Frökens Nikotin upptäcker kommer från person utanför Sverige. Frökens Nikotin tjänst får endast nyttjas av privatpersoner. Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att neka en beställning vid misstanke om att beställningen inte avser Kundens privata bruk. Vid misstanke om att Kunden eller Kundens order inte uppfyller Frökens Nikotin villkor, eller vid misstanke om andra typer av oegentligheter eller missbruk av tjänsten, förbehåller sig Frökens Nikotin rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

Frökens Nikotin strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Frökens Nikotin har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Frökens Nikotin ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av Frökens Nikotin. Innehållet på Webbsidan ägs av Frökens Nikotin eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Frökens Nikotin.

2. Beställning och Avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Frökens Nikotin Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden slutfört en beställning av Frökens Nikotin kommer Frökens Nikotin att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av Frökens Nikotin utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när Frökens Nikotin slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post efter det att Frökens Nikotin kontrollerat Kundens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter av t.ex. angivet pris, leveranstid etc.

3. Kunduppgifter

Kunden måste inte skapa ett användarkonto för att kunna handla av Frökens Nikotin på Webbsidan. Om Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Frökens Nikotin behandling av personuppgifter finns i Frökens Nikotin Sekretess- och integritetspolicy.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Frökens Nikotin om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar den för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

Om Frökens Nikotin misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Frökens Nikotin rätt att stänga av Kunden. Frökens Nikotin har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Frökens Nikotin i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Frökens Nikotin inte råder över, har Frökens Nikotin rätt att justera priset fram till dagen före leverans. Frökens Nikotin drar dina pengar först när produkten är skickad från lagret.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, inkluderande fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via Frökens Nikotin samarbetspartner Payson (Payson.se) och dess betallösning Payson Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Payson villkor. Payson Checkout presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Payson Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Payson påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar Payson Checkout vilka alternativ som är tillgängliga. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men Kunden kan välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. Kunden kan själv välja om den vill skydda användningen av Payson Checkout med en PIN-kod.

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor från Payson här)

Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5. Prenumeration

I dagsläget erbjuder vi ingen prenumerationstjänst.

6. Erbjudanden

Frökens Nikotin kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar. Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter i samband med Kundens utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet.

7. Leverans och Transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktbolag Frökens Nikotin ska använda sig av för den aktuella beställningen.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Frökens Nikotin att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Skulle Frökens Nikotin av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Om varorna är försenade mer än fem arbetsdagar har Kunden rätt att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på info@Frökensnikotin.com. Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Kostnaden för leverans beror på val av fraktalternativ, vilka presenteras för Kunden i kassan.

Om Kunden har valt att varorna ska levereras med postförskott förbehåller Frökens Nikotin sig rätten att debitera Kunden kostnaderna för returfrakt och expediering vid outlösta postförskott. Frökens Nikotin debiterar en avgift på 100 kr inkl. moms vid outlösta postförskott oavsett beställningens storlek. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den automatiskt returneras tillbaka till Frökens Nikotin. Det åligger Kunden att informera Frökens Nikotin om Kunden saknar möjlighet att hämta beställningen inom denna tid.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från Frökens Nikotin. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

8. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. En bruten förpackning är exempelvis ett fem- eller tiopack av snusdosor där det förslutna plasthöljet brutits eller tagits bort. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Frökens Nikotin om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta SFrökens Nikotin via e-post på info@Frökensnikotin.com för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Kunden kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida;

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Frökens Nikotin rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

9. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Frökens Nikotin kundservice på info@Frökensnikotin.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 1 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Defekta varor som returernas till Frökens Nikotin bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Frökens Nikotin står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Frökens Nikotin godkänt reklamationen kompenseras Kunden. Frökens Nikotin ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Frökens Nikotin administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

10. Länkar på webbsidan

Frökens Nikotin kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Frökens Nikotin kontroll. Frökens Nikotin försöker säkerställa att Frökens Nikotin enbart länkar till webbplatser som delar Frökens Nikotin personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Frökens Nikotin är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

11. Force Majeure

Frökens Nikotin ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Frökens Nikotin inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Frökens Nikotin Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Frökens Nikotin rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Villkorsändringar

Frökens Nikotin förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Frökens Nikotin informerat Kunden om ändringarna.

13. Bestämmelsers Giltlighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

14. Överlåtesle

Frökens Nikotin äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

15. Tvist

Frökens Nikotin målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Frökens Nikotin att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

16. Bolagsinformation

NextGen Invest AB
Bellmansgatan 50, 75426 Uppsala

Org.nr. 559430-1417
Momsregistreringsnummer: SE559430141701
Kontaktinformation: Frökens Nikotin kundservice
E-post: info@Frökensnikotin.com

Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-05-16

Vitt snus online

Beställ idag

Är du över 18 år?

Om du är under 18 år har du inte tillåtelse att gå in på denna webbplats.